Изграждане на зелени площи

Изграждането на зелените площи се базира на изготвен и съгласуван проект. Тук важно значение играе подбора на растения, тревни чимове и смески, и на посадъчни материали. Използването на качествени продукти и опитът при работа спрямо спецификите на терена и почвено-климатичните условия са водещи фактори при успешната реализация на проекта.

Ние предлагаме изграждане на различни видове обекти:

  • Градини и дворове към еднофамилни къщи и жилищни комплекси
  • Зелени площи към бизнес сгради, административни и производствени
    комплекси
  • Паркове към хотелски комплекси и ресторанти
  • Алпинеуми и скални кътове
  • Плочопътеки, градинско оборудване, детски площадки
  • Покривно озеленяване
  • Водни ефекти и поливни системи