Етапи на работа:

  • Изработват се няколко идейни варианта. Клиентът избира един от тях и на него се прави работен проект.
  • Работните проекти детайлизират идейния вариант, включват спецификации и количествени сметки.
  • На база работен проект се изготвя оферта за изпълнение.
  • Следва реализация на обекта.