Услуги

Изграждането на зелените площи се базира на изготвен и съгласуван проект. Тук важно значение играе подбора на растения, тревни чимове и смески, и на посадъчни материали. Използването на качествени продукти и опита при работа спрямо спецификите на терена и почвено-климатичните условия са водещи фактори при успешната реализация на проекта.

Ние предлагаме изграждане на различни видове обекти:

  • градини и дворове към еднофамилни къщи и жилищни комплекси
  • зелени площи към бизнес сгради, административни и производствени комплекси
  • паркове към хотелски комплекси и ресторанти
  • алпинеуми и скални кътове
  • плочопътеки, градинско оборудване , детски площадки
  • покривно озеленяване
  • водни ефекти и поливни системи